XVIII TKT ONLINE FEST 20-20: VIRTUELNI HUMOR NA SCENI T K T – FESTA

XVIII TKT ON LINE FEST 20-20: VIRTUELNI  HUMOR NA SCENI TKT FESTA

           On-line pozorišno dokumentarna izložba “Virtuelni humor na sceni TKT-festa”, čiji je autor Srđan Vukadinović sa saradnicima: Emirom Hukićem, Damirom Pirićem, Mariom Lukićem, Avdom Smajićem, Amarom Mehmedinovićem, Edom Memićem i Jakubom Halilovićem, posvećena je izvedbama komedije na TKT-festu i biće prikazana večeras s početkom u 19 30 na online platformama web i facebook stranice Teatra kabare Tuzla.

Razlog zbog čega govoriti o komediji na nekim kazališnim scenama, u ovom slučaju festivalskim, onim TKT-festovskim, pored nastojanja da se bude aktuelan i da se kroz humor progovori o bolesnom tkivu društva je i to što je četrnaeste godine trećeg milenijuma 15o godina od rođenja Branislava Nušića, neprevaziđenog autora mnogih rado gledanih komedija i značajnog teatarskog poslenika u širem smislu od onog samo spisateljskog. Rođen 1864.godine u Beogradu, pod pravim imenom Alkibijad Nuša, ovaj komediograf čini jednu od temeljnih vertikala više od pet vjekova trajuće južnoslovenske komediografije uz Marina Držića, Jovana Steriju Popovića i «živog Nušića» – Dušana Kovačevića.

Mnogo odjeka u redovima teatarske publike i danas nalaze djela Branislava Nušića tog neponovljivog majstora komediografskog žanra. Njegovo obimno komediografsko djelo nosi u sebi bezbrojna značenja. Zasnovana na verbalnoj komici Nušićeva komediografija posjeduje životnost, efektan i živ jezik kao i scensku dinamiku, bitne faktore aktuelnosti i vitalnosti u vremenu. Nišić je i sam uočavao, kako su to isticali neki njegovi kritičari, da  nema «dubinu jednog satiričara», i da u komediji pribjegava njenoj lakšoj vrsti, komediji naravi, izbjegavajući da zađe u komediju karaktera. A s druge strane Nušić će ukazati na razlike između humora i satire i upozoravaće da postoji samo jedan pravi humor, i to onaj koji «izazivajući smijeh na usnama ublažava surovosti života».

Upravo to je nešto što treba savremenom čovjeku južnoslovenskog prostora. Teme kojima se bavio Nušić i one koje su bile dio ovog žanra na festivalskoj sceni proteklih 11 TKT – festova se tiču svakog pojedinca. Ništa se tu nije promijenilo u odnosu na period više od vijeka kada je Nušić stvarao svoja djela. Ono što se dešava današnjem čovjeku južnoslovenskog ambijenta dešavalo se i u Nušićevo vrijeme mnogo i mnogo puta, mnogim drugim ljudima koji nisu bili naši savremenici.

Komedije koje su viđene na sceni TKT festa su svoje inspirativne motive i momente nalazile u glupostima junaka konkretne političke svakodnevnice. Sve što su političari priređivali, a što su generalno kontroverze, nelogičnosti, gluposti, ludosti i još mnogo toga što su svakodnevno priređivali je bilo veoma inspirativno za pisce komediografe. Nije bitno jesu li ti pisci dolazili iz južnoslovenskog ambijenta ili nekog drugog. Gotovo iste situacije, samo sa malo različitijom aromom, su obrađivali na humorističan način. da kroz komediografski žanr razveseli i nasmije.