XVIII TKT ONLINE FEST 20-20: FESTIVALSKE  VIRTUELNE  VREDNOTE I IVO ANDRIĆ

XVIII TKT ONLINE FEST 20-20: FESTIVALSKE  VIRTUELNE  VREDNOTE I IVO ANDRIĆ

Pozorišno dokumentarna izložba „Festivalske virtuelne vrednote i Ivo Andrić“ biće prikazana večeras s početkom u 19 30 sati na web i facebook stranici Teatra kabare Tuzla. Bavi se inscenacijama ovog nobelovca na južnoslovenskim teatarskim scenama. Autor izložbe je Srđan Vukadinović, sa saradnicima: Emirom Hukićem, Damirom Pirićem, Avdom Smajićem, Amarom Mehmedinovićem, Edom Memićem i Jakubom Halilovićem.

Prilagođavanje djela velikog autora ili adaptacija velikih romana za scensku pozornicu i inscenaciju je umjetnički i stvaralački postupak koji sobom nosi višestruke zamke. Dileme se uvijek javljaju u konačnici da li literarna potka nadvisuje kazališnu adaptaciju ili je scensko prikazanje uspjelo da odgovori zahtjevima i izazovnostima veličine i grandioznosti proznog štiva. Opasnost po uspješnu adaptaciju je veća ako je riječ o djelu koje je svevremeno i univerzalno. Tim više ako se radi o djelu koje je nadvisilo prostore ambijenta u kome je nastalo i u kome se prilagođava za daske koje život znače. Djelo autora ovjenčanog Nobelovom nagradom, kada se prilagođava scenskim zahtjevima i kada njegove misli sa scene izgovaraju dramski protagonisti, je  kulturološki dogadjaj cjelokupnog ambijenta u kome se izvodi. Takav je slučaj i sa inscenacijama djela Ive Andrića koje su izvedene na južnoslovenskim pozornicama.

Kazališna dimenzija djela Ive Andrića pokazuje da sva njegova djela koja se insceniraju nisu za jednokratnu kazališnu upotrebu. U kazališnoj praksi  južnoslovenskog prostora rijetko se dešava, uz neke poznate iznimke, da odredjeno djelo na sceni ima teatarski život koji traje godinama i sezonama, i čije se izvođenje iskazuje sa više od stotinu repriza. A djela Ive Andrića već u startu plediraju na višestrukost izvođenja.  Kao i sva velika djela, tako i Andrićeva djela koja su kazališno uobličena  svoju scensku transopziciju  doživljavaju kao rezultat  dugogodišnjih traganja u pronalaženju ključa za scensko  čitanje velikog pisca na jedan izražajno drugačiji način.